Kamil Radkiewicz

Radca prawny

  • specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego;
  • przed założeniem Kancelarii zdobywał doświadczenie zawodowe w renomowanych kancelariach prawnych oraz w działach prawnych dużych przedsiębiorstw;
  • w swojej dotychczasowej praktyce doradzał przedsiębiorcom, w szczególności z następujących branż: medialna (prasa, radio, telewizja), wydawnicza, motoryzacyjna, chemiczna (m.in. producenci środków czystości  i kosmetyków, producenci biopaliw), transportowa, telekomunikacyjna, spożywcza (np. browary), hotelarska, deweloperska, handlowa, odzieżowa oraz zagospodarowania odpadów;
  • zajmował się zagadnieniami, dotyczącymi w szczególności: prawa konsumenckiego (np. klauzule niedozwolone), prawa konkurencji (m.in. koncentracja przedsiębiorców oraz restrukturyzacja sieci dealerskiej pojazdów), nieuczciwej konkurencji (m.in. opłaty półkowe, ochrona marki oraz reklama wprowadzająca w błąd), ochrony dóbr osobistych, prawa autorskiego, odpowiedzialności członków zarządu, rejestracji zbiorów danych osobowych, oznakowania produktów żywnościowych oraz wprowadzania do obrotu suplementów diety;
  • negocjował umowy, np. z zakresu nowych technologii;
  • reprezentował klientów przed sądami m.in. w sprawach obejmujących dochodzenie odszkodowań oraz windykację należności;
  • ekspert Business Centre Club;
  • autor publikacji ukazujących się na łamach dziennika „Rzeczpospolita”;
  • włada biegle językiem angielskim;
  • członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.