Katarzyna Chełstowska

Doradca Podatkowy, Radca Prawny

  • specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych, majątkowych, jak również podatku od towarów i usług, w szczególności świadczy usługi na rzecz przedsiębiorców z branży finansowej i usługowej;
  • doradza w zakresie skutków podatkowych i optymalizacji podatkowej transakcji, w tym fuzji, przejęć i przekształceń spółek;
  • przeprowadza analizy obowiązujących u przedsiębiorców procedur pod kątem rozliczeń podatkowych;
  • występuje o wiążące interpretacje podatkowe;
  • reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi;
  • jest współautorem monografii i komentarzy podatkowych (m.in. „Komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług”, „Komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”) oraz publikacji w periodykach podatkowych (m.in. w „Poradniku Podatnika”, „Doradztwie Podatkowym” oraz „Fiskusie”);
  • włada biegle językiem angielskim;
  • jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.