Małgorzata Szlezingier

Radca prawny

  • specjalizuje się w zakresie prawa: telekomunikacyjnego, Internetu, konkurencji, administracyjnego oraz procesowego;
  • dotychczas pracowała w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, Urzędzie Ochrony Konkurecji i Konsumentów, a także w renomowanych kancelariach prawnych;
  • doradzała w zakresie prawa telekomunikacyjnego m.in. w sprawach dotyczących: przyznawania częstotliwości oraz numeracji, szerokopasmowego dostępu do Internetu (BSA), dostępu do lokalnej pętli abonenckiej (Local Loop Unbundling), kar nakładanych na operatorów, nakładania obowiązków regulacyjnych; ponadto negocjowała m.in. umowy o połączeniu sieci – InterConnect oraz umowy dzierżawy łączy; występowała w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
  • świadczyła usługi prawne na rzecz spółek z branży FMCG, wydawniczej oraz paliwowej, w szczególności doradzała w zakresie transakcji M&A, a także reprezentowała klientów w postępowaniach odszkodowawczych i wywłaszczeniowych;
  • jest autorem publikacji w kwartalniku „Prawo i Ekonomia w Telekomunikacji”;
  • włada biegle językiem angielskim;
  • jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.