Prawo pracy

Oferujemy pomoc prawną w zakresie indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy, a także ubezpieczeń społecznych. Doradzamy w kwestiach związanych z rozwiązaniem umowy o pracę, systemami wynagrodzeń i świadczeń oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Wspieramy klientów w zakresie wyboru form zatrudnienia, a także restrukturyzacji zatrudnienia, obejmującej w szczególności zwolnienia grupowe oraz transfery pracowników. Pomagamy klientom w prowadzonych przez nich negocjacjach ze związkami zawodowymi, dotyczących m.in. układów zbiorowych pracy.

Doradzamy również w zakresie sporządzania dokumentacji pracowniczej oraz rozliczania czasu pracy. Przygotowujemy regulaminy pracy, wynagradzania oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Przygotowujemy struktury wynagradzania i premiowania kadry zarządzającej, w tym programy opcji. Sporządzamy kontrakty menedżerskie oraz umowy o zakazie konkurencji. Doradzamy w zakresie legalizacji pracy i pobytu w Polsce personelu zagranicznego, a także w zakresie delegowania pracowników do innych państw.

Wspieramy klientów w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych dotyczących m.in. dyskryminacji, mobbingu, jak również odszkodowań za szkody na zdrowiu pracowników.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Kancelarią Prawną.