Ochrona danych osobowych

Oferujemy świadczenie usług prawnych w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w kwestiach dotyczących ujawniania tychże danych uprawnionym podmiotom. Przygotowujemy umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, a także procedury zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania tychże danych.

Zgłaszamy zbiory danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Kancelarią Prawną.